Vinnersjö Missionsförsamling
September 2022

v. 35
4 09:30 Gudstjänst
Katrina Simonsson

Kyrkfika vid busscaféet efter gudstjänsten
v. 36
10 18:00 Gemenskapskväll
Vi ser på en digital gudstjänst och äter pizza tillsammans
v. 37
18 09:30 Gudstjänst
Jörgen Ljung, Peter Ljung