Vinnersjö Missionsförsamling
September 2021

v. 36
12 09:30 Gudstjänst
Elis Bidell
v. 38
26 09:30 Gudstjänst
Carl-Olov Hultby