Vinnersjö Missionsförsamling
Maj 2020

v. 21
21 to 06:00 Gökotta - inställd
v. 22
31 Samlingarna i missionshuset
är tyvärr inställda tills vidare pga rådande situation