Vinnersjö Missionsförsamling
Februari 2020

v. 06
6 to 19:00 Countrykväll
Insamling till förmån för Hoppets stjärna
9 OBS! Hänvisning till Åsängekyrkan Valbo kl 11
09:30 Gudstjänst
v. 08
22 19:00 Gudstjänst